Jump to content

Guidelines

PRAVILNIK YUMETAL.NET FORUMA V2.1

 

Moderatori će ovaj pravilnik primenjivati po slobodnom nahođenju (to jest samo kao referencu) do donošenja novog pravilnika. (Napomena dodata: 15.07.2009.)

 

 

§1 PRIJAVLJIVANJE (REGISTRACIJA)

 

1.1) Morate da imate validnu adresu elektronske pošte preko koje ćemo moći da vas na?đmo i koju nećemo nikome drugom dati. Vaš e-mail se neće prikazivati na sajtu i ovaj e-mail će biti iskorišćen samo za aktivaciju vašeg naloga na forumu i slanje obaveštenja ukoliko to želite.

 

1.2) Vaš nadimak ne sme da sadrži psovke ili druge uvredljive reci. Takođe, nemojte se lažno predstavljati kao postojeće osobe. Ovakvi nadimci će biti brisani.

 

1.3) Nemojte se više puta prijavljivati. Ukoliko ste zaboravili šifru, kliknite na link "Zaboravio sam šifru" i ista ?e vam biti poslata na e-mail pod kojim ste se prijavili. Prijavljivanje pod novim nadimkom je jedino dozvoljeno u slu?ajevima:

a] kada se neko predstavlja u ime benda ili organizacije (a ve? je registrovan pod drugim nadimkom, koji koristi li?no);

b] u slu?aju kada neko nema drugi na?in da do?e do svoje stare šifre (izgubio šifru i promenio mail)

U svim ostalim slu?ajevima dvostruki identiteti su strogo zabranjeni;

 

 

§2 LI?NI PODACI

 

2.1) Vaši li?ni podaci koje unosite moraju biti ta?ni i precizni. Yumetal NIJE anoniman forum, i svaki pokušaj sakrivanja identiteta bi?e spre?en.

Sve podatke možete menjati u Vašem Kontrolnom Panelu. U interesu bolje komunikacije, trudite se da podatke unesete ispravno i ozbiljno.

 

2.2) Obavezni podaci su: pol, datum ro?enja. Kontrola ovih podataka iz tehni?kih razloga ne?e biti striktno sprovo?ena, ali ukoliko moderator upozori ?lana da ih unese/promeni, ?lan je dužan da to i u?ini.

 

2.3) Promena maila: U vašim podacima na forumu treba da se nalazi aktuelna email adresa koju redovno proveravate, pošto je taj mail jedini na?in da dobijate važna obaveštenja, ili da dobijete lozinku vašeg naloga.

 

2.4) Promena nadimka (nick-a): mogu?a je, ali da biste ovo izveli morate se obratiti administratorima. Molimo vas da ne zloupotrebljavate ovu mogu?nost, jer u protivnom vam promena nadimka ne?e biti odobrena.

 

2.5) U profilu/li?nim podacima nisu dozvoljene slede?e stvari:

a] citati tu?ih poruka bez njihove saglasnosti;

b] vre?anje ?lanova po bilo kom osnovu;

c] izjave i kampanje protiv uprave i/ili metoda funkcionisanja foruma;

d] sve što može da se podvede pod politi?ke parole bilo koje vrste;

 

 

§3 AVATARI I POTPISI

 

3.1) Iako nema mnogo zabrana po pitanju sadržaja avatara, trudite se da ne stavljate namerno avatare koji nekog mogu da isprovociraju ili su generalno neukusni.

 

3.2) Ukoliko vas moderator opomene na sadržaj avatara, dužni ste da ga promenite.

 

3.3) Kao sadržaj avatara nisu dozvoljene slede?e stvari:

a] slike ili nadimci drugih ?lanova foruma (u bilo kom vidu), bez njihove saglasnosti;

b] izjave i kampanje protiv uprave i/ili metoda funkcionisanja foruma;

 

3.4) U potpisima nisu dozvoljene slede?e stvari:

a] citati tu?ih poruka bez njihove saglasnosti;

b] vre?anje ?lanova po bilo kom osnovu;

c] izjave i kampanje protiv uprave i/ili metoda funkcionisanja foruma;

d] sve što može da se podvede pod politi?ke parole bilo koje vrste;

 

 

§4 SLANJE PORUKA NA FORUMU

 

4.1) Nemojte javno vre?ati nikoga na forumu na polnoj, verskoj, nacionalnoj, politi?koj ili li?noj osnovi. Ovo je ZABRANJENO. Tako?e su zabranjene ucene, pretnje, zakazivanje ili pretnja fizi?kim obra?unom. Ukoliko se ose?ate uvre?eni obavestite moderatora odgovaraju?e sobe o doti?nom autoru poruke (priložite link na temu) putem privatne poruke. Ova ograni?enja se NE odnose na privatne poruke. Privatna komunikacija ?lanova nije u nadležnosti administracije foruma i kao takva nije regulisana niti sankcionisana.

 

4.2) Nemojte pisati nepotrebne poruke. Ako nemate šta posebno da kažete na nekoj temi, nemojte ni slati odgovor. Nemojte slati poruke koje se sastoje samo od emoticona.

 

4.3) Ne skre?ite sa teme. Takve poruke ?emo izdvajati ili brisati iz tema, a ukoliko je ?lan uporan u skretanju sa teme (offtopicu) ili pisanju besmislenih poruka (spamovanju), bi?e upozoren i kažnjavan.

 

4.4) Ako nekom ?lanu odgovarate na poruku, citirajte njegovu poruku, ili deo poruke na koji odgovarate. Ako odgovarate na jednu re?enicu, nemojte citirati celu poruku.

 

4.5) Sva?e, prepucavanja i netrpeljivosti koji se nastavljaju me?u ?lanovima na temama na kojima nisu zapo?eti, bi?e sankcionisani isto kao prekršaji ta?aka 4.1 i 4.2, samo sa mnogo manjim stepenom tolerancije.

 

4.6) Možete se slobodno (ravnopravno) raspravljati sa moderatorima na temama, ali... Ne zapo?injite sva?u sa moderatorima oko politike foruma. Izgubi?ete.

 

4.7) Ne pišite poruke VELIKIM SLOVIMA ili bojama koje smanjuju ?itljivost (tamne i dre?ave).

 

4.8) Provociranje sva?e neumesnim porukama (Flamebaiting] nije dozvoljeno. Ukoliko imate kontrarno mišljenje, raspravljajte se civilizovano, ili se nemojte ni raspravljati.

 

4.9) Sva?e radi sva?anja, prepucavanja radi prepucavanja (tzv. flaming, flamewar) tako?e nisu dozvoljene. Moderatori su dužni da javno na temi upozore pre nego što primene bilo kakve akcije, a ?lanovi moraju to upozorenje da ispoštuju.

Ovo se tako?e odnosi na one koji odgovaraju "flamebaitovima" iz 4.8 - ukoliko neko namerno pokre?e sva?u, najbolji na?in da se spre?i je da se isti ignoriše.

 

4.10) Pisanje gluposti koje nemaju neophodno veze s temom, a ti su da bi je pretvorile ili u sva?u ili da skrenu temu u potpuno drugom pravcu, mogu da se okarakterišu kao "trolling" i nisu dozvoljene.

 

4.11) Teatralna napuštanja foruma:

Ako želite da napustite forum, zbog ovog ili onog razloga, onda to i uradite. Nemojte to svima da nabijate na nos, ?ak iako mislite da ste u pravu. Ne morate baš svima to da dokazujete.

Otvaranje takvih tema na bilo kojoj sobi podrazumeva brisanje istih u najkra?em mogu?em roku!

Najefikasniji na?in za napuštanje je da prestanete da odgovarate na teme. Ako sa nekim ho?ete da ostanete u kontaktu, i dalje imate privatne poruke, a i druge vidove komunikacije.

Isto pravilo važi za zahteve da moderatori ili administratori obrišu vaš nalog, i/ili vaše poruke. To se ne?e desiti, sami ste odgovorni za ono što ste pisali i to je vaša slika. Svako ima pravo da promeni mišljenje, a ako ho?ete da pobegnete od nekog, ne odgovarajte na privatne poruke, promenite email, broj mobilnog telefona, ku?nu adresu...

 

 

§5 OTVARANJE TEMA I GLASANJA

 

5.1) Na nekim sobama moderatori moraju da odobre otvaranje svake teme na forumu. Ukoliko vam tema nije odobrena, nemojte više puta pokušavati da otvorite istu temu za redom.

 

5.2) Svaka soba ima svoja pravila oko otvaranja tema i molimo vas da ih se pridržavate ina?e vaša tema ne?e biti otvorena.

 

5.2.1) Ukoliko smatrate da ste ispoštovali pravila sobe, a tema vam u nekom razumnom roku nije odobrena, pošaljite moderatoru privatnu poruku sa obrazloženjem.

 

5.2.2) Ako vam tema nije otvorena, a smatrate da ste ispoštovali pravila sobe, kao i da je prošlo dovoljno vremena da moderator odobri temu, pošaljite mu privatnu poruku. Naj?eš?e taj pristup brzo reši sve nedoumice oko otvaranja teme.

 

5.3) Opšta uputstva za otvaranje tema

 

5.3.1) Otvorite temu isklju?ivo u odgovaraju?oj sobi ili u onoj koja vam deluje najlogi?nije. Izdvojite 1 minut vašeg vremena da pogledate opise soba. Poruke tipa “izvinjavam se ako sam pogrešio sobu” koje se pojave na pogrešnom mestu, a ?ije je pisanje trajalo duže od tog minuta koji ste mogli da utrošite na gledanje opisa sobe, ne?e biti tolerisane.

 

5.3.2) Nemojte otvarati teme o kojima ve? postoji diskusija. Prvo proverite u odgovaraju?oj sobi da li tema ve? postoji.

 

5.3.3) Precizno navedite u naslovu sadržaj teme. Nemojte koristiti opšte nazive tipa "vidite ovo" ili “zanimljiva tema”. Ukoliko pravila sobe nalažu posebne konvencije imenovanja tema, dužni ste da ih se pridržavate, kao i svih ostalih pravila sobe. Ta pravila su istaknuta na vidnom mestu pri vrhu stranice.

 

5.3.4) Ukoliko dodajete glasanje na temu, vodite ra?una da glasanje ima nekakav smisao u okviru date teme, bilo da je to istraživanje nekih stavova ?lanova foruma, top-lista bendova/albuma/pesama/muzi?ara ili prosto prebrojavanje posetilaca nekog doga?aja.

 

 

§6 PRAVILA MODERISANJA

 

6.1) Opšta pravila ponašanja moderatora:

a] SVE NESUGLASICE ME?U MODERATORIMA RAZREŠAVAJTE NA ALTARU, I NIGDE DRUGDE!!!

b] Nema dvostrukih standarda – popuštanja prijateljima, partnerima, itd, kao ni drasti?nije kažnjavanje “nepodobnih”. Ako ho?ete da budete popustljivi, imate prava da nekog upozorite i 2 puta pre težih oblika kazne (ali ne više od toga). Kaznene mere i pravilnik postoje da bi se poštovali, i odnose se na moderatore isto kao i na ostale ?lanove;

c] U raspravi sa ?lanovima ne sme se koristiti položaj moderatora u cilju promene ishoda rasprave (npr. brisanje postova koji nisu kršili pravilnik, ili selektivno ostavljanje nekih postova koji ga jesu kršili);

d] Zabranjene su diskusije o drugim moderatorima i/ili o ure?enju foruma, i Pravilniku, sa drugim ?lanovima, van tema specijalno predvi?enih za te svrhe;

 

6.2) Odobravanje/izmena tema

a] Moderator je dužan da odgovori na privatne poruke ?lanova koje imaju veze sa otvaranjem tema, ali striktno formalno i sa obrazloženjem koje je u skladu s Pravilnikom i pravilima sobe;

b] Moderator ima pravo da ne odobri ni jednu temu koja krši bilo koje od pravila sobe, ali i pravo da je odobri i prilagodi kako bi se uklopila u ta pravila (npr. pravila imenovanja tema);

c] Na sobama gde je krug tema širi (Sve i Svašta), moderator je dužan da obrazloži zašto je odobrio temu.

 

6.3) Odobravanje poruka: ako postoje poruke koje ?ekaju na odobrenje, moderator je dužan da svaku poruku pro?ita i odobri ako zadovoljava uslove Pravilnika i pravila sobe. Isto tako je dužan da je obriše u suprotnom;

 

6.4) Izmena li?nih podataka korisnika: Moderator ima prava da menja li?ne podatke ?lanova ako se oni kose sa sekcijama §2, §3. Bilo koja izmena koja ne podrazumeva prilago?avanje profila pravilima iz sekcija nije dozvoljena.

 

6.5) Zatvaranje tema:

Moderator ima pravo da trajno zatvori temu, ukoliko:

a] ona nije u skladu s Pravilnikom (na sobama gde odobravanje tema ne postoji);

b] tema izgubi smisao (offtopic i spam);

c] joj istekne rok važenja.

d] Prilikom zatvaranja moderator je dužan da objavi da je on zatvorio temu, i da obrazloži zašto je tema zatvorena (sem u slu?aju roka važenja kad se to radi po automatici).

 

6.5.1) Ukoliko moderator sprovodi “veliko ?iš?enje” na svom delu foruma, dužan je da to najavi temom, i ne mora se potpisivati prilikom zaklju?avanja ili bacanja tema na ?ubrište

 

6.5.2) Neke teme mogu privremeno da se zatvore, kako bi se poboljšao kvalitet diskusije na drugim temama, i na toj temi (nakon isteka nekog perioda). Moderator je dužan da za svaku privremeno zatvorenu temu jasno istakne da je zatvaranje privremeno, i da to obrazloži.

 

6.5.3) Dodatna pravila o moderisanju tema:

Ukoliko je prime?eno da su ?lanovi po?eli sa "disruptivnim aktivnostima": sva?om, spamom, offtopicom, flamewarom, i sli?no, MODERATOR MORA da upozori ?lanove na temi, PRE NEGO ŠTO PRIMENI KAZNENE MERE. Ukoliko se disruptivne aktivnosti nastave, moderator treba da pošalje privatne poruke upozorenja ?lanovima, i eventualno privremeno zatvori temu dok se situacija ne smiri. Kaznene mere se mogu primenjivati samo u slu?aju da i posle upozorenja, i kra?eg intervala od nekoliko poruka posle upozorenja, disruptivna aktivnost ne prekine ili se ne smanji. Izuzetak od ovoga su flagrantnija kršenja ta?aka 4.1, 4.5, 4.9, 4.10.

 

 

6.6) Ukoliko moderatori planiraju da duže vreme budu odsutni sa yumetala, bez obzira na razloge, dužni su da obaveste ostale moderatore otvaranjem teme na Altaru, ili da zamole nekog da to uradi umesto njih.

 

 

 

§7 KAZNENE MERE

 

7.1) Kaznene mere se primenjuju u slu?aju kršenja bilo koje od zabrana, ili nepoštovanje obaveza iz sekcija §1 - §5, §9. Upozorenje putem privatne poruke se tako?e formalno ra?una u kaznene mere.

 

7.2) Kaznene mere (“warn nivoi”) su kategorisane na slede?i na?in:

a] Upozorenje (warn nivo: 0%)

b] Kazna prvog stepena (warn nivo: 20%) => moderatorska kontrola postovanja 3 dana

c] Kazna drugog stepena (warn nivo: 40%) => moderatorska kontrola postovanja 7 dana

d] Kazna tre?eg stepena (warn nivo: 60%) => zabrana pisanja 7 dana

e] Kazna ?etvrtog stepena (warn nivo: 80%) => zabrana pisanja 14 dana

f] Kazna petog stepena (warn nivo: 100%) => zabrana pisanja 21 dan

g] Trajna zabrana pristupa forumu (warn nivo: 100% i permanentni ban)

 

 

§8 KAŽNJAVANJE, I METODE KAŽNJAVANJA

 

8.1) Osnovna pravila kažnjavanja:

a] Ukoliko je warn nivo ?lana 0%, a prethodno mu nije modifikovan warn nivo u bilo kom smislu, moderator je dužan da pri prvom prekršaju pravilnika upozori ?lana bez dizanja warn nivoa.

b] Ukoliko moderator smatra da ?lan nije imao zlu nameru, dozvoljeno je da moderator uputi 2 upozorenja pre kazne prvog stepena (tj dizanja warn nivoa na 20%)

c] Ukoliko je prethodni warn nivo bio 100%, slede?e kršenje pravilnika podložno kaznenim merama, podrazumeva trajnu zabranu pristupa forumu.

d] Ukoliko se ustanovi da se ?lan koji je dobio permenentni ban ponovo registrovao pod drugim nickom, sto se utvrdjuje konsultacijom moderatora na posebnoj temi na Altaru, novi nick automatski dobija permanentni ban i warn nivo 100%.

e] Ukoliko se ustanovi da se ?lan koji je dobio neku od kazni koje podrazumevaju privremenu zabranu ili kontrolu pisanja, registrovao pod novim nickom, primenjuje se slede?i postupak:

1) Novi nick automatski dobija isti kazneni nivo kao stari nick, i istu kaznu s po?etkom trajanja od momenta dodele;

2) ?lan dobija eksplicitno upozorenje od moderatora, koje je po formi isto kao upozorenje pri dodeli kazne;

3) ?lan dobija mogu?nost da se odlu?i da li ?e na dalje da koristi svoj stari ili novi identitet. Nakon te odluke onaj identitet za koji se ?lan odlu?io da odbaci dobija permanentni ban.

4) ?lanu se upu?uje upozorenje da slede?e kršenje ovog pravila podrazumeva tretman iz ta?ke 8.1.f.

f] Ukoliko ?lan sukcesivno (u roku manjem od 3 meseca), 2 ili više puta prekrši pravilo 8.1.d, tj. registruje se pod novim nickom iz razloga sto je dobio kaznu, na dalje se tretira u skladu sa ta?kom 8.1.d.

 

8.1.1) O svakoj kazni ?lan MORA BITI obavešten putem privatne poruke. NIJE DOVOLJNO samo staviti "razlog" u odgovaraju?e polje, nego se MORA poslati privatna poruka.

 

8.1.2) Pre svakog ponovnog dizanja kaznenog nivoa, MODERATOR MORA DA UPOZORI ?lana putem privatne poruke. Od ovog mogu da budu izuzete situacije koje uklju?uju sukcesivno kršenje ta?aka 4.1, 4.5, 4.9, 4.10.

 

8.2) Osnovna pravila skidanja kazni:

 

8.2.1) Warn nivo može da skine moderator koji ga je dodelio, odmah po isteku roka kazne (kontrola/zabrana postovanja), ili drugi moderator, minimalno 14 dana po isteku kazne, a maksimalno mesec dana od isteka poslednje kazne.

 

8.2.1.1) ?lanovi imaju pravo da podsete moderatore na rok za skidanje, ukoliko je isti istekao. Moderator je to dužan da ispoštuje u roku od 14 dana po isteku kazne (iako može to da uradi i ranije, a u skladu sa 8.2.1. Tako?e ?lanovi mogu da zamole za skidanje warna, po 8.2.1, na odgovaraju?oj temi na "Obaveštenja i predlozi" (9.3.1)

 

8.3) Upozorenja prilikom kažnjavanja:

 

8.3.1) Upozorenje/obaveštenje o kazni MORA da uklju?i:

a] paragraf ili paragrafe Pravilnika za ?lanove koji je/su prekršen/i;

b] obaveštenje o pove?anju ili dodeli kazne;

c] link na temu ili na poruku gde je povre?en odgovaraju?i paragraf;

d] naznaku da dalje kršenje pravilnika povla?i teže kaznene odredbe (tj. pove?avanje warn nivoa);

e] link na Pravilnik.

 

8.3.2) Upozorenje/obaveštenje o kazni NE SME da sadrži:

a] uvrede uopštene, ili direktno usmerene prema ?lanu;

b] pretnje bilo kakve vrste, sem upozorenja na dalje primene odredbi pravilnika, ukoliko se nastavi sa kršenjem propisa;

c] bilo kakve naznake moderatorskog li?nog/emotivnog angažovanja oko sporne teme/poruke.

 

 

§9 PRIMEDBE NA RAD MODERATORA I FORUMA

 

9.1) Primedbe na funkcionisanje foruma, koje podrazumevaju tehni?ki deo, slati na temu “Primedbe na funkcionisanje foruma” na sobi “Obaveštenja i predlozi”.

 

9.2) Predloge i ideje u vezi ure?enja foruma, rasporeda soba, Pravilnika, slati na temu “Predlozi i ideje o forumu” na sobi “Obaveštenja i predlozi”.

 

9.3) Primedbe na rad moderatora slati na temu “Dole vlada! Ua! Pu!” na sobi “Obaveštenja i predlozi”

 

9.3.1) Molbe za skidanje warnova (tj. ukoliko u skladu s ta?kom 8.3.1) je warn trebao da bude skinut a nije), mogu se slati na temu "Molim vas oprostite mi, bi?u dobar!" na sobi "Obaveštenja i predlozi".

 

9.4) Žalbe na ponašanje nekih ?lanova, za koje smatrate da nisu sankcionisani, slati na temu “Cinkarenje, tužibabljenje i tasterisanje” na sobi “Obaveštenja i predlozi”.

 

9.5) Zloupotreba, spam, i offtopic na ovim temama bi?e surovo kažnjavani.

 

9.6) Primedbe na rad administatora (tj. Bogova] slati isklju?ivo njima kao privatne poruke... ako smete.

 

 

§10 MODERATORI

 

10.1) Izbor moderatora:

a] povratak moderatora koji je smenjen zbog neaktivnosti, odsustva i sl., na sopstveni zahtev;

b] nov moderator se bira na predlog bilo kog drugog moderatora/administratora, i nikako druga?ije. Postavlja se nova tema sa glasanjem na Altaru, pod nazivom “Novi moderator: na sobi: ”. Da bi kandidat bio izabran, mora glasati najmanje 15 moderatora, sa najviše 5 glasova protiv. Nakon toga, administrator, ukoliko se slaže sa izborom, postavlja moderatora.

 

10.2) Skidanje moderatora sa funkcija:

a] na njihov sopstveni zahtev;

b] nenajavljeno je odsutan duže od 3 meseca;

c] ukoliko na nekog moderatora stiže mnogo pritužbi, potrebno je otvoriti temu sa glasanjem na Altaru temu pod nazivom “Smena moderatora: ?”. Da bi se moderator smenio, potrebno je da glasa najmanje 18 moderatora, i da od toga najmanje 51% bude za smenu. Nakon toga, administrator, ukoliko se slaže sa ishodom, smenjuje moderatora. Glasanje se obavlja tajno, slanjem (po dogovoru) privatnih poruka ili mailova administratoru, ili jednoglasno usvojenoj neutralnoj osobi.

×
×
  • Create New...