Jump to content


* * * * * 1 votes

Vakcinacija - od Pastera i Dženera do New Age shit-a


 • This topic is locked This topic is locked
381 replies to this topic

#1 Face Of Melinda

Face Of Melinda

  Priestess of Metal

 • Kerberos
 • 6365 posts

Posted 09 mart 2014 - 16:49

Koncept teme je sledeći. Pisaću vam o vakcinama prvo će to biti jedna uopštena priča a potom o svakoj vakcini pojedinačno. Ideja je da ljudima napišem narodnim jezikom kako i zašto vakcine.
Vakcine imaju dugu istoriju...
Budisti su pili zmijski otrov da bi postali imuni na njihov ujed (paralela sa današnjom vakcinom za poliomijelitis tzv OPV vakcina koja se uzima oralno). Kinezi su utrljavali o kožu sasušene kruste velikih boginja da bi se od istih zaštitili a u Indiji su utrjavali gnoj od istih.
Edvard Džener je prvi uočio da osobe koje prebole kravlje boginje ne mogu da obole od velikih boginja. Luj Paster je prvi izveo atnuaciju tj ublažavanje infektivnosti uzročnika koji može da stimuliše imunitet... oni su teško radili da bi utrli put vakcinaciji. A danas se susrećemo sa New Age tripovima kako su vakcine loše i kako izazivaju autizam (MMR vakcina), što je naravno opovrgnuto velikom studijom o kojoj ću naknadno pisati.

  Zašto vakcinacija?

Kolektivni imunitet predstavlja otpornost neke populacije prema pojedinim bolestima i izražava se kao proprcija imunih u kolektivu. Bazično predstavlja matematički model radi procene širenja infektivnih bolesti. Što je veći stepen kolektivnog imuniteta manja je verovatnoća da će doći do razvoja i širenja određenih infekcija. Npr morbili iliti male boginje (MMR vakcina) je visokozarazno oboljenje i smatra se da treba postići 94% kolektivnog imuniteta da bi se prekinula transmisija.

Sa razvojem kolektivnog imuniteta i vakcinacijom štitimo sebe prvo a onda i one koji vakcine ne mogu da prime jer im je imunitet oštećen. To su  mala deca u razvoju, deca i odrasli oboleli od malignih bolesti, osobe sa HIV-om, osobe sa transplantiranim organima, osobe sa hroničnim bolestima (dijabetes, hronična obstruktivna bolest pluća, bubrežna i srčana insuficijencija). Verujem da svako od vas zna barem jednu osobu koja ima nešto od navedenog samim tim vakcinacijom sebe i svoje dece štitie i njih.

Šta je vakcinacija?
Aktivna imunizacija predstavlja stimulisanje našeg imuniteta nakon izlaganja specifičnom stranom telu (deliću virusa ili bakterije) veštačkim putem tj vakcinacijom, potom revakcinacijom.

Kako vakcine nastaju?
Da bi se vakcina primenila potrebno je da se proveri njena efektnost u nekoliko faza, tzv evaluacija vakcina pre licenciranja. proces traje godinama i neophodno je vreme da prođe da se proceni efekat svake vakcine na globalnom nivou.
Prvo: prekliničke studije na životinjama ispituju odnos doze/imunski odgovor uz minimum neželjenih reakcija, nakon ovoga dalja testiranja se mogu vršiti na ljudima u tri faze.
I faza: Odrediti broj doza i bezbednost vakcine, ispitivanje se vrši na manjoj grupi do 100 zdravih, odraslih, dobrovoljaca. Dečije vakcine se prvo testiraju na odraslima pa tek kasnije na deci.
II faza: duplo slepi eksperimenti na većoj grupi  do 200 ispitanika, koji predstavljaju zdrave osobe iz date populacije. U ovoj fazi prati se imuni odgovor, pojava neželjenih dejstava njihovo trajanje i težina.
III faza: Ispitivanje efektnosti vakcine, duplo slepa proba sa kontrolnom grupom koja dobija placebo i grupom ispitanika koja dobija vakcinu. Ako vakcina daje potpunu zaštitu efektnost će biti 100% a ako je beskorisna broj obolelih je isti u obe grupe.

Na šta vakcine deluju?
Prirodni imunitet čini genetski potencijal jedinke, koji se ne menja tokom života. Stečeni se razlikuje od prirodnog u specifičnosti odgovora na strano telo i imunomemoriji tj stvaranju antitela prilikom prethdonog kontakta sa stranim telom.  Vakcine upravo stimulišu razvoj stečenog imuniteta.

Karakteristike i vrste vakcina-nerdy part
Karakteristike vakcina:  idealna vakcina ne postoji! Ali je cilj da stimuliše produkciju našeg imunog odgovora kao da je u pitanju prava infekcija a ne vakcina, da bude u jednoj dozi, sa minimumom neželjenog dejstva, jednostva, jeftinija od lečenja oboljenja.
Vrste vakcina:
1. Žive vakcine: sadrže atenuisane mikrobe tj mikrobe sa smanjenim stepenom infektivnosti, da kada se daju ne mogu da izazovu pravu infekciju. Ove vakcine su najbolje jer stimulišu jači imuni odgovor, koji je dugotrajan i nakon jedne doze. Vakcine: za tuberkulozu (BSG), male boginje-morbili, parotitis-mumps, rubela-nemačke boginje ili crvenka (MMR), poliomijelitis-dečija paraliza (sejbinova i salkova vakcina), grip, ovčije boginje-varicela, žuta groznica, rikecija-pegavi tifus... Ove vakcine se daju u periodu razmaka najmanje od tri nedelje.
2.Inaktivisane vakcine ili mrtve:
-mogu da sadrže celog uzročnika (hepatits A, Salkova vakcina za polio, grip)-ove vakcine su reaktogene, tj imaju dosta neželjenih postvakcinalnih reakcija.
-anatokične (sadrže detoksikovan toksin)- difterija i tetanus (DTP)
-sa frakcijom uzročnika: sadrže šećernu komponentu iz zida bakterija (pneumokok, meningokok). Ove vakcine ne stimulišu imunitet u potpunosti jer ne izazivaju stvaranje antitela koja će nas dugo čuvati od ovih mikroba već samo razvoj lokalnog imuniteta na mestu ulaska bakterija, pa su rezervisane za imunodeficijentne stare osobe ili malu decu koja treba da idu na operaciju ili imaju kancer pa im sledi hemio/radioterapija. Ako šećernoj komponenti dodamo protein dobija se bolja stimulcija imunog odgovora i to je vakcina za Hemofilus influenza tip B (HiB). Ove vakcine ne stvaraju dugotrajan imunintet.

3.    Rekombinantne vakcine: genetski inžinjering, ubaci se određeni gen virusa, bakterije u gljivice kvasca/u bakteriju Escherichia coli/virus i dobije se velika količina određenih proteina koji se pročišćuju i od kojih se prave vakcine. (Hepatitis B )

Zakon?
Prema zakonskoj obavezi imunizacija obuhvata:
1.    Obaveznu vakcinaciju lica određenog uzrasta (tuberkuloa, polio, difterija, tetanus, veliki kašalj, male boginje, zauške, crvenke, hepatitis B i hemofilus influenze tipB ).
2.    Lica koja su zbog posla eksponirana infekcijama (hepatitis B, besnilo, tetanus).
3.    vakcinacija po kliničkim indikacijama (grip, hemofilus, pneumokok, meningokok)
4.    Međunarodni saobraćaj (trbušni tifus, žuta groznica, kolera, difterija)
Kontraindikacija za primenu vakcina:
Opšte se odnose i na žive i mrtve vakcine:  Akutna bolest, febrilno stanje, anafilaksija na delove vakcine, ozbiljna neželjena reakcija na prethodnu dozu. Za žive virusne vakcine: stanje smanjenog imuniteta (maligna bolest, terapija kortikosteroidima...), trudnoća.
Posebne kontraindikacije: vakcina protiv tuberkuloze se ne daje osoba sa HIV-om i oslabljenim imunitetom, korpuskularna vakcina protiv velikog kašlja ne daje se deci sa neurološkim poremećajima, vakcina protiv gripa koja sadtži ceo virus ne daje se deci mlađoj od 8 god.

Neželjene reakcije:
1.    lokalne: njačešće i najmanje opasne, javljaju se na mestu aplikacije i imaju sliku klasičnog zapaljenja.
2.    Opšte: samo teperatura je lakši oblik i relativno se često javlja i nije opasna, ređe se razvijaju bolovi u mišićima, glavobolja i drugi neurološki poremećaji.
3.    Alergijske reakcije: anafilaksija je najteža i vrlo retka.
Svaka reakcija se prijavljuje i brzo se obaveštava proizvođač.
deep in the woods where the lost souls hide
last.fm

#2 Berliner

Berliner

  Čarli of Metal

 • iskreni članovi
 • 4239 posts

Posted 09 mart 2014 - 17:35

brutalno, hvala. nemrem sad citam ali bas mi je aktuelna tema jer je neko kog znam nedavno zastranio u vakcina-svetska-zavera sektu, znaci sledio sam se.
Spoiler

#3 Face Of Melinda

Face Of Melinda

  Priestess of Metal

 • Kerberos
 • 6365 posts

Posted 09 mart 2014 - 18:24

Kalendar imunizacije u Srbiji i opšte stavke o vakcinama
Tuberkuloza (TBC)
Vakcina BCG: živa vakcina sa atenuisanim uzročnikom Mycobacterium bovis. Dovoljna je jedna doza koja se daje na rođenju za adekvatan imuni odgovor, efektivnost varira u zavisnosti od zemlje, načina pravljenja i čuvanja vakcine (osetljiva je na sunčevu svetlost).  

Hepatitis B
Vakcina je rekombinantna (genetski inžinjering). Mediteranski basen je endemsko područje za hepatitis B, zato je i ubačena u kalendar imunizacije. Bezbedna je vakcina sa dugotrajnim efektom negde se pominje 10 godina, a u nekim radovima čak i 25godina. Daje se na rođenju, potom 1. i 6. meseca po rođenju.

Difterija, tetanus, pertusis (DTP)
Difetrija je respiratorna infekcija izazvana bakterijom Corynebacterium dyphteriae izaziva pojavu pseudomembrana na krajnicima i grlu, i postoji opasnost kada dođe do odvajanja ovih lažnih membrana da na datim mestima dođe do krvarenja i prodora ostalih bakterija i njihovog toksina  iz grla u krvotok što otvara put ka sepsi.
Tetanus je infekcija uzrokovana Clostridium tetani baketrijom koja izlučuje neurotoksin koji se perifernim nervima prenosi do centralnog nervnog sistema (mozak) i tu stimuliše oslobađanje velikog broja stimulatornih medijatora koji izazivaju grčenje svih mišića, što dovodi do prestanka disanja, srčanog rada, spazma celog tela. VAŽNO: ako primetite posekotinu a da ste došli u kontakt sa prljavim i prašnjavim sredinama preporučljivo je da se dobro opere vodom i antiseptikom ranica a potom primite serum i vakcinu ako je od poslednje vakcinacije prošlo duže od 10 godina, jer toliko vakcina traje.
Pertusis (veliki ili magareći kašalj) jako zarano respiratorno oboljenje, koje jako dugo traje i svo vreme prilikom iskašljavanja osoba širi bolest, komplikacija ima dosta, a često izaziva smrtni ishod.

Vakcina sadrži detoksikovani toksin difterije i tetanusa, i acelularnu komponentu pertusisa (DTaP): ova vakcina je skuplja ali za dlaku sigurnija od DTwP. DTwP je isto što i prethodno samo „w“ znači da je celi uzročnik u vakcini, i ova vakcina upravo zbog toga izaziva veći broj neželjenih efekata, ali je imunitet nakon nje mnogo jači i trajniji. Neophodna je revakcinacija, radi održavanja imuniteta.

Poliomijelitis-dečija paraliza
OPV vakcina (Sabin vaccine) imitira priodni put infekcije, uzima se oralno, živ ateinuisani  uzročnik ulazi u sistem preko creva u krvotok, stvarajući kako lokalni tako i sistemski imunitet. Bezbedna je, i zahvaljujući njoj bližimo se eradikaciji polia u svetu.
Hemoflius influenze tip B
respiratorna infekcija izazvna uzročnikom koji naseljava našu respiratornu floru i u stanjima kada je imunitet u padu, koristi priliku da iazazove respiratorno oboljenje, upalu, pluća, upalu moždanica...Vakcina je mrtva, bezbedna a imunitet nije dugotrajan, zato se i daje najmlađima jer su oni najosetljiviji za respiratorna oboljenja i razvoj meningitisa (upale moždanice), koji lako prelazi u sepsu.

Morbili (rubeola-male boginje), mumps (zauške), rubela (nemačke boginje-crvenka).
Respiratorna oboljenja visokozarazna, uzročnici su virusi, koji često oštećuju i nervni sistem dovodeći do razvoja intelektualnih i motornih komplikacija. Vakcina je živa sa atenuisanim virusima. Vakcina je bezbedna i daje dugotrajan imunitet. Bila je kontroverzna studija gde je uočena korelacija između MMR vakcine i autizma, potom je ta studija oborena  jer je rađeno ispitivanje upravo na populaciji koja nije primala MMR vakcinu i tu se pokazalo da je ista stopa autizma bilo da su vakcine date ili ne. U međuvremenu dok je ispitivanje trajalo svet je bio blizu da eradikuje ove tri bolesti, ali zahvaljujući ovoj studiji, i prestanku vakcinacije ove zarazne bolesti su se ponovo javile i dovele do porasta smrti i posledica infekcije. Potencijalne posledice primanja ove vakcine su blaže kliničke manifestacije koje ovi virusi inače izazivaju i te posledice se odmah leče i prolaze (aseptični virusni meningitis, pad krvnih ploćica u krvi).
deep in the woods where the lost souls hide
last.fm

#4 sale 3sm Larry Flynt

sale 3sm Larry Flynt

  Informer of Metal

 • iskreni članovi
 • 5017 posts

Posted 09 mart 2014 - 18:45

Ali kako npr nekom ko je utuvio u glavu kako su one opasne objasniti potrebu za vakcinisanjem.

Kod nas je toliko neinformisanih koji se primaju na one price poput one kretenke koja je utripovala da joj je dete obolelo od autizma nakon vakcine, da im je lakse da poveruju njoj nego zvanicnicima...ionako smo poremecena nacija i iza svega vidimo neke teorije zavere, da su i novopecene majke i domacice pocele da ih sire.A sve vise se sad cuje da je neko protiv vakcinacije.
Ozzy Zig requires gig. Owns own PA

View PostВлада Џет, on 16 januar 2008 - 01:16, said:

Па мој Фендер џез бас из 1963. Још ми стоји први комплет жица. Штета што су ми отказали бубрези па морам да је продам.

#5 Berliner

Berliner

  Čarli of Metal

 • iskreni članovi
 • 4239 posts

Posted 09 mart 2014 - 19:06

View Postsale 83 Larry Flynt, on 09 mart 2014 - 18:45, said:

Ali kako npr nekom ko je utuvio u glavu kako su one opasne objasniti potrebu za vakcinisanjem.

mislim da ce, prema planu izlaganja, to doci na kraju. cinjenice prvo.
u medjuvremenu:
http://en.wikipedia....ine_controversy - ova glavna teorija zavere potice od opovrgnutog, fraudulentnog naucnog rada
http://rationalwiki....nation_movement - informacije o ostalim teorijama

nacin da se pristupi nekome ko veruje u ta i druga sranja je da se upoznas s tim u sta tacno veruje, pogledas poreklo tih "teorija" (sve ima na netu; to se uvek prenosi, ne izmisljaju to ljudi sami, ako rade to onda su psihicki bolesni) i onda im objasnis kako je ta teorija zavere nastala. to je najefektniji nacin iz mog iskustva, samo sto je naporno do bola.
Spoiler

#6 Vitamin K Experience

Vitamin K Experience

  Vitamin of Metal

 • iskreni članovi
 • 4458 posts

Posted 10 mart 2014 - 15:10

To bre, doktorka. :)

#7 Face Of Melinda

Face Of Melinda

  Priestess of Metal

 • Kerberos
 • 6365 posts

Posted 10 mart 2014 - 15:42

View PostVitamin K Experience, on 10 mart 2014 - 15:10, said:

To bre, doktorka. :)
Hvala Cedo ;-)
Poludeh pre neki dan kada me je komsinica startovala da pricamo o tome jer ona nece da vakcinise dete... Poziva se na velikog srpskog naucnika profesora izumitelja todoxina koji leci sve... I umalo doziveh fras...
Kao farmaceutske kuce namerno vakcinisu decu da bi se porazboljevala i oni eksperimentisali na njima. Onda sam joj dala kontru na teoriju zavere fazon "mozda su ovaj anti-vakcine pokret pokrenule upravo farmaceutske kuce da bi prodavali lekove koji vec postoje, jer novi antibiotik nije izmisljen vec 20godina"... Sto samo govori da ce narod pre da poveruje teoriji zavere nego zvanicnim cinjenicama... ;-)
deep in the woods where the lost souls hide
last.fm

#8 Fapril ethereal

Fapril ethereal

  Momchilo of Metal

 • iskreni članovi
 • 5199 posts

Posted 10 mart 2014 - 20:36

Odlicna tema!

View PostVozd Jovan Pogani, on 23 mart 2011 - 14:36, said:

Bilo dobro majku mu...
Al smo zderali...
I lokali...
Samo krstenja, svadbe, sahrane itd...
Samo nek umire i nek se koti bagra...
I nek se krste ko im jebe mater...


#9 Zen

Zen

  God of Metal

 • Administratori
 • 9255 posts

Posted 10 mart 2014 - 22:13

Toooo! Umovima yumetala protiv opsteg ludila :rockdevil:
Hvala doktorka :D

SAMO SKUPE KURVE I KILO KOKAINA


#10 BLAGOJE

BLAGOJE

  BLAGOJE OF METAL

 • iskreni članovi
 • 12126 posts

Posted 11 mart 2014 - 01:55

ja jedino nisam do sad dokucio spregu subotara i tog anti-vakcinacijskog pokreta,kod nas su uvijek tu oko roditelja koji ne vakcinisu svoju djecu,ali uvijek nekako posredno.takodje,postoji prica da je bar dolje znatan broj tih anti vakcina agitatora direktno u zdravstvenoj bransi,a ne vjerujem da im je toliko malo trziste bitno toliko,sem mozda kao test poligon,da bi farmakolozi odradivali svoje mutljavine bas tu.

takodje,svi pripadnici tog anti vakcina pokreta koje ja znam su vegani i derivati,ljudi koji svakako vec zive u teskim iluzijama,i nema tu pretjerane pomoci (npr. komentar ovih koje ja znam na cmarlijeve linkove bi bio:to ti je wikipedija,tu svak' pise sta hoce,inace sva istorija koju ti znas je lazna itd itd...)

View Postfapril, on 14 decembar 2011 - 19:03, said:

imam 28 godina,u februaru punim 29 i jos u vek verujem King Dajmondu!

ne bi da sam fandjo onaj,covjece,sofer stari

#11 Antikristina

Antikristina

  Anonimus of Metal

 • iskreni članovi
 • 961 posts

Posted 11 mart 2014 - 20:08

Izvin'te doktorka ako piše, al' ne mogu sad da iščitam baš sve, a zanima me jako :D
Da li se vakcina protiv tetanusa prima obavezno (na sistematskim pregledima ili tako negde) i kada? Pre par meseci sam se rasekla nečim zarđalim i otišla da mi daju tu vakcinu i medicinska sestra mi rekla da ne treba, vakcinisana sam i samo mi to isprala i zavila. Još mi je rekla nešto u fazonu: 'Ma šta dolaziš bezveze, vakcinisana si, moš se sečeš koliko oćeš' :o
A ja se stvarno ne sećam da sam se vakcinisala

#12 Face Of Melinda

Face Of Melinda

  Priestess of Metal

 • Kerberos
 • 6365 posts

Posted 11 mart 2014 - 23:09

View PostYvette, on 11 mart 2014 - 20:08, said:

Izvin'te doktorka ako piše, al' ne mogu sad da iščitam baš sve, a zanima me jako :D
Da li se vakcina protiv tetanusa prima obavezno (na sistematskim pregledima ili tako negde) i kada? Pre par meseci sam se rasekla nečim zarđalim i otišla da mi daju tu vakcinu i medicinska sestra mi rekla da ne treba, vakcinisana sam i samo mi to isprala i zavila. Još mi je rekla nešto u fazonu: 'Ma šta dolaziš bezveze, vakcinisana si, moš se sečeš koliko oćeš' :o
A ja se stvarno ne sećam da sam se vakcinisala
Nemoj me shvatiti pogresno ali sve ti pise u tekstu uz dat link kada se ljudi vakcinisu i koliko vakcine traju. Ako ti je poslednja vakcinacija bila u periodu kracem od 10godina onda si ok. Jedino nakon 10godina je neophodna ponovna vakcinacija uz  serum.

Vazno! Znam da je dugacak tekst ali u njemu se nalaze sve informacije... Ako vas tema interesuje i ako sam ja izdvojila vreme da ga sto prostije napisem, mislim da je ok da ga i procitate makar povrsno, da bi se izbegla pitanja koja su vec u tekstu, a da fokus bude na stvarima koje su manje jasne...
deep in the woods where the lost souls hide
last.fm

#13 Zen

Zen

  God of Metal

 • Administratori
 • 9255 posts

Posted 11 mart 2014 - 23:27

Znam da su ranije vakcine protiv tetanusa isle drugacije, ko klinka sam se vecito baktala sa nakim zicama i motkama i znam da su mi par puta to davali, i da je zastita trajala tipa minimum godinu. Sad je drugacihe, dobila jednu dozu odmah nakon povrede, pa drugu za tri meseca? valjda pa za sest meseci... znam da nijebilo tako pre 20+ godina :haha:
Bte, sad sam se setila da tu na 6 meseci sam zaboravila da primim. Mentol.

SAMO SKUPE KURVE I KILO KOKAINA


#14 Berliner

Berliner

  Čarli of Metal

 • iskreni članovi
 • 4239 posts

Posted 12 mart 2014 - 22:11

e fom, jel se prica u nasim medicinskim krugovima o vakcinama na nacin da se implicira ili da se nekad desi neki precutni kont da tu postoje nerasciscena pitanja ili su tvoje kolege na koje si dosad nailazila svi redom neoptereceni brigom o nepoznatim, "nerazjasnjenim" i dr i sl efektima vakcinacije

mislim ja znam da neki doktori veruju u homeopatiju, horoskop, jahvea - mozda si ti naletela na nekog ko veruje u vakcina zaveru (bar malo)
Spoiler

#15 Face Of Melinda

Face Of Melinda

  Priestess of Metal

 • Kerberos
 • 6365 posts

Posted 12 mart 2014 - 23:14

Jesam, ta osoba sto je jos gore radi kao epidemiolog... Argument zasto ona nije vakcinisala svoju decu zbog straha od komplikacija, koje se desavju 1:1000000, ali taj jedan je za to dete 100%. :udri:
Generalno moj stav kao i sa svakim lekom je da mu se da vremena i potom utvrdi efikasnost. Tj ne verujem u vakcine koje se nisu pokazale efikasnim u vremenu.
Nazalost 7 od 10 devojaka je inficirano humanim papiloma virusom (genitalne bradavice, pri cemu neki  sojevi tog virusa su odgovorni za karcinom grlica materice) ko jednom biva inficiran, virus mu ostaje zauvek u celijama. Vakcina za HPV je otkrivena a da li cu dati sutradan svojoj zenskoj deci da se vakcinisu u buducnosti zavisice od efekta vakcine kroz vreme, jer je jos uvek nova. Ali ove gore navedene vakcine su sigurne i pouzdane sto se mene tice.

Znaci ima lekara koji govore protiv vakcinacije ali su retki, i uglavnom su ljudi koji otkidaju na hejt prema farmaceutskim kucama, cinjenice nisu naucno zasnovane ili se plase komplikacija oslanjajuci se na kolektivni imunitet (overi prvi tekst)...
deep in the woods where the lost souls hide
last.fm

#16 Atheist

Atheist

  Master of Metal

 • iskreni članovi
 • 1628 posts

Posted 13 mart 2014 - 12:58

View Postsale 83 Larry Flynt, on 09 mart 2014 - 18:45, said:

Ali kako npr nekom ko je utuvio u glavu kako su one opasne objasniti potrebu za vakcinisanjem.

Kod nas je toliko neinformisanih koji se primaju na one price poput one kretenke koja je utripovala da joj je dete obolelo od autizma nakon vakcine, da im je lakse da poveruju njoj nego zvanicnicima...ionako smo poremecena nacija i iza svega vidimo neke teorije zavere, da su i novopecene majke i domacice pocele da ih sire.A sve vise se sad cuje da je neko protiv vakcinacije.

http://http://jennym...ybodycount.com/

#17 HEFEST

HEFEST

  Poslednji kineski car of Metal

 • Banovani
 • 4819 posts

Posted 14 mart 2014 - 19:57

Ja sam izbegao vakcinu u vojsci. Prvo 2 puta slucajno, a onda sam 3. put za srecu jos jednom eskivirao. I opet sam mogao da svarim onu hranu koja je po urbanoj legendi jebena(ono jes bila ko da smo u zatvoru u Ugandi) i kada ti daju vakcinu mozes i konzervu da svaris. :mhihi:

View PostEl Karnisero, on 25 septembar 2013 - 10:24, said:

Дуваћу ти га, Хефесте.

View PostRazbijač-NAAĆI, on 25 juni 2014 - 12:52, said:

 • govna brate hefeste govna,i mešuga i in flejms.

#18 Berliner

Berliner

  Čarli of Metal

 • iskreni članovi
 • 4239 posts

Posted 15 mart 2014 - 11:35

kakve veze ima vakcina sa varenjem?
Spoiler

#19 HEFEST

HEFEST

  Poslednji kineski car of Metal

 • Banovani
 • 4819 posts

Posted 15 mart 2014 - 18:41

Pa kao po narodnoj prici kada ti daju vakcinu u vojsci onda mozes da svaris onu hranu koju su skladistili jos sedamdesetih godina. Npr. konzerve sam vidjao sa datumom 1972. i 1975. godina. I ostale namirnice cuvaju ko zna gde. Kod nas je grasak bio ko kliker gvozdenac. Kaa padne pukne plocica. :mhihi:  Naravno to je samo mit.

Edited by HEFEST, 15 mart 2014 - 18:41.

View PostEl Karnisero, on 25 septembar 2013 - 10:24, said:

Дуваћу ти га, Хефесте.

View PostRazbijač-NAAĆI, on 25 juni 2014 - 12:52, said:

 • govna brate hefeste govna,i mešuga i in flejms.

#20 Berliner

Berliner

  Čarli of Metal

 • iskreni članovi
 • 4239 posts

Posted 15 mart 2014 - 18:54

aha, dobra fora :haha:
Spoiler
6 user(s) are reading this topic

0 members, 6 guests, 0 anonymous users

BoHeGeHa Dark Blue 2.1.1 © Thomas Yugar (Chemical Chaos)
Official upgrade for IPB 2.3.x © Michael ( Dev Fuse )
3.X © Upgrade by Dumbledore ( Tppskinning )